Typy worków

Worek odprowadzający ładunki elektryczne

Worek odprowadzający ładunki elektryczne Worki konduktywne odprowadzają ładunki powstające w czasie napełniania i rozładunku produktów, które mogą być źródłem ryzyka wystąpienia eksplozji. Są one niezbędne w strefach zagrożonych wybuchem.

Wymiary

Podstawa 90 x 90 – 110 x 110 cms
Wysokość 100 – 200 cms
Gramatura 160 – 240 gsm

Warianty

Powlekanie
Uszczelnienie szwów
Wkładka foliowa
Nadruk
Tkanina kolorowa

SWL

SF 500 1000 1250 1500 1750 2000
5:1
6:1 - -
8:1 - - -

Uwaga: Ten projekt jest dostępny we wszystkich wariantach szycia, wzorach wsypu/wysypu i opcjach zamknięcia, również tych, pokazanych w innych sekcjach.

Wymiary

Warianty


SWL

Uwaga: Ten projekt jest dostępny we wszystkich wariantach szycia, wzorach wsypu/wysypu i opcjach zamknięcia, również tych, pokazanych w innych sekcjach.