Typy worków

Worek ze znakiem UN

Worek ze znakiem UN Specjalny rodzaj worków UN projektowany i testowany zgodnie ze standardami zawartymi w zaleceniach Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

Wymiary

Podstawa 75 x 75 - 105 x 105 cms
Wysokość 50 - 240 cms
Gramatura 160 - 240 gsm

Warianty

Powlekanie
Uszczelnienie szwów
Wkładka foliowa
Nadruk
Tkanina kolorowa

SWL

Group 500 1000 1250 1500 1750 2000
II - - -
III - - -

Uwaga: Ten projekt jest dostępny we wszystkich wariantach szycia, wzorach wsypu/wysypu i opcjach zamknięcia, również tych, pokazanych w innych sekcjach.