Typy worków
  • Dom /
  • Polityka Jakości

Polityka Jakości

Polityka Jakości

W kwestii jakości, w naszej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Idziemy nawet o krok dalej, aby ją utrzymać i sukcesywnie podnosić. W SPL obowiązuje naukowo - metodyczny system kontroli jakości, oparty na dwóch zasadach: kontroli bezpośredniej i analizie trendów.

Kontrola przeprowadzana na bieżąco ma na celu identyfikację i eliminację możliwych nieprawidłowości w czasie i miejscu ich wystąpienia. W przypadku, gdy kontrola wykaże przekroczenie dopuszczalnych parametrów, uruchamiana jest standardowa procedura mająca na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i wydzielenie produkcji do dokładniejszej kontroli.

Zapisy z przeprowadzonych kontroli są rejestrowane komputerowo, tworząc bazę danych. Zebrane informacje są następnie poddawane analizie statystycznej, w celu określenia długoterminowych trendów, które są okresowo analizowane w celu określenia działań zmierzających do optymalizacji produktu.

Najważniejszą zaletą naszych pojemników FIBC jest to, że można prześledzić drogę każdego z nich, od numeru zamówienia, daty produkcji do kontrolera jakości.

Nasz dział Kontroli Jakości jest obsadzony przez doświadczony personel posiadający odpowiednie uprawnienia i wyposażony w urządzenia testowe, zaprojektowane zgodnie z normami ISO, do przeprowadzania testów obciążeniowych oferowanych przez nas produktów.

Procedury kontrolne, dopuszczalny zakres pomiarów, standardy postępowania w przypadku odchyleń itp. są określone w Księdze Jakości, która jest okresowo aktualizowana w miarę pojawiających się potrzeb.

Funkcjonowanie działu kontroli jakości i jego wyniki są regularnie analizowane przez kierownictwo i działy produkcyjne w celu określenia trendów. Szczególny nacisk kładziemy na szukanie optymalnych rozwiązań i właściwe wykonanie zadania za pierwszym razem. Spotkania te prowadzą do podjęcia decyzji o modyfikacji sprzętu i przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń dla pracowników, tam gdzie jest to wymagane.

Rezultatem tych interaktywnych i dynamicznych rozwiązań jest imponujący bilans odchyleń w czasie i względem dostaw.