Typy worków
  • Dom /
  • Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

Safety Policy

  • Dążymy do zwiększenia wydajności przy minimalnej utracie dni roboczych z powodu wypadków i cierpienia ludzi.
  • Osiągamy to poprzez ciągłe przestrzeganie bezpiecznych warunków pracy.
  • Stale szkolimy, edukujemy się i stosujemy dobre praktyki pracy. Jesteśmy zobowiązani do .
  • tworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla zapewnienia lepszego życia.