Typy worków
  • Dom /
  • Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Social Accountability PolicyShankar Packagings Limited zobowiązuje się do przestrzegania wymogów SA 8000 w zakresie odpowiedzialności społecznej we wszystkich obszarach swojej działalności i będzie dążyć do ciągłego doskonalenia swoich systemów i praktyk zgodnie z obowiązującymi regulacjami i aktami prawnymi.